De oprichting van SportXperience Leusden

In 2018 voerde Daan van Westen een pilot ‘GymXperience’ genaamd uit met gymnastiekvereniging Impala in Leusden en twee basisscholen. Het doel hiervan was onder meer om de gymnastieksport in diverse verschijningsvormen bij basisschoolkinderen te promoten. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat hiermee in een behoefte werd voorzien en werd de wens uitgesproken om meerdere sporten in het aanbod op te nemen. De GymXperience leidde tot de oprichting van SportXperience Leusden, waarmee een persoonlijke wens van Daan werd waargemaakt, namelijk om kinderen een breed en attractief kennismakingsprogramma voor verschillende sporten te bieden en ook andere sportverenigingen in staat te stellen hun sport te promoten.

De stichting SportXperience Leusden is in mei 2019 opgericht door Daan van Westen (gepensioneerd) vakdocent LO. Hij is directeur van diverse (grote) sportaccommodaties, consultant Sport & (Bewegings)Onderwijs en voorzitter van diverse sportverenigingen geweest. Daan heeft tevens bijgedragen aan de samenstelling en uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord en hierin het onderdeel “Van jongs af aan vaardig in bewegen” voor Leusden uitgewerkt en uitgevoerd.

De aanleiding om met dit initiatief te starten was de oproep/wens in 2018 van de Nederlandse overheid, de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving om meer aandacht te geven aan (uitbreiding van) het bewegingsonderwijs op basisscholen. Daarbij werd ook opgeroepen om, bij onvoldoende beschikbaarheid van vakleerkrachten, samenwerking te zoeken met particuliere initiatieven en om oud-(top)sporters en lokale sportverenigingen in te zetten bij het verzorgen van extra sport- en beweegactiviteiten.

2019: SportXperience Leusden ontvangt AFAS aanmoedigingsprijs!

Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Vrijwilligerstrofee in Leusden ontving SportXperience Leusden van AFAS een aanmoedigingsprijs. In het juryrapport werd de stichting geprezen om haar sociaal en maatschappelijk initiatief.

 

2021: SportXperience Leusden ontvangt van Tafelronde 128 een bijdrage voor de verdere ontwikkeling en stimulering van een beweegprogramma voor de jeugd. Hieruit is het buitenspeelproject ontstaan. Kinderen die buiten spelen staan sterker in hun schoenen, zijn beter in het oplossen van conflicten en herkennen emoties van speelmaatjes beter. Buiten sporten en spelen maakt kinderen sterker en socialer. Daarnaast is veel spelen en bewegen in de buitenlucht goed voor de gezondheid en voorkomt het overgewicht. Maar vooral is buiten spelen gewoon heel leuk.