Sport en beweging voor elk kind in Leusden

De beweegvaardigheid en, daarmee, de gezondheid van kinderen wordt bevorderd door hen zoveel en zo jong mogelijk in aanraking te laten komen met sport en beweegactiviteiten. SportXperience Leusden zet zich ervoor in om sport en beweging voor elk kind in Leusden mogelijk te maken, binnen- en buitenschools.

Om kinderen meer en eerder in aanraking te laten komen met diverse sporten is een integrale en collectieve aanpak nodig waar onderwijsinstellingen, sportverenigingen, sportopleidingen én ouders/verzorgers samen de schouders onder zetten. SportXperience Leusden brengt deze partijen samen door diverse binnen- en buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten te organiseren, te coördineren en te begeleiden in samenwerking met sportverenigingen en sportopleidingen.

SportXperience Leusden biedt basisscholen in de gemeente Leusden een gevarieerd sport- en beweegprogramma, inclusief begeleiding. Daarnaast stimuleert SportXperience Leusden kinderen om te sporten door buitenschoolse sportactiviteiten te organiseren.

SportXperience Leusden maakt gebruik van de inzet van studenten van gekwalificeerde sportopleidingen. Bovendien biedt het programma van de stichting de Leusdense sportverenigingen gelegenheid zichzelf aan kinderen te presenteren.

Met haar activiteiten levert SportXperience Leusden een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het thema ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ uit het Leusdense Sport- en Beweegakkoord.

NIEUWS

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over SportXperience Leusden? Volg ons op Instagram en Facebook!

Voor sportverenigingen kan het lastig zijn om nieuwe leden in de basisschoolleeftijd te werven en voor de eigen sport te enthousiasmeren. Men is afhankelijk van het initiatief en de interesse van ouders en heeft lang niet altijd een concrete ‘ingang’ naar de basisschool. SportXperience Leusden zorgt ervoor dat sportverenigingen in de gemeente Leusden een podium hebben om zich aan zoveel mogelijk kinderen te presenteren, bijvoorbeeld d.m.v. sportclinics.

Meer weten over de mogelijkheden? Kijk op onze website! sportxperienceleusden.nl/sportverenigingen/
#sport #beweging #beweegvaardigheid #bewegingsonderwijs #bewegingsprogramma #beweegactiviteiten #lichamelijkeopvoeding #onderwijs #basisschool #sportvereniging #gezondheid #jeugd #Leusden
...

View on Facebook

Deze week starten de lessen van SportXperience Leusden op de Leusdense basisscholen Het Kompas, Obs De Hobbit, PCBS de Holm, OBS De Heerd en de St. Jozefschool, Achterveld, onder leiding van studenten van de Sportacademie Amersfoort en buurtsportcoaches uit Leusden.
Wij wensen alle kinderen leerzame sportlessen toe en vooral heel veel plezier!

Meer weten over ons programma voor schooljaar 2020-2021? Kijk op onze website! sportxperienceleusden.nl/programma-2020-2021/

#sport #beweging #beweegvaardigheid #bewegingsonderwijs #bewegingsprogramma #beweegactiviteiten #lichamelijkeopvoeding #onderwijs #basisschool #gezondheid #jeugd #Leusden
...

View on Facebook

Deze week starten de lessen van SportXperience Leusden op de Leusdense basisscholen Het Kompas, Obs De Hobbit, PCBS de Holm, OBS De Heerd en de St. Jozefschool, Achterveld, onder leiding van studenten van de Sportacademie Amersfoort en buurtsportcoaches uit Leusden.
Wij wensen alle kinderen leerzame sportlessen toe en vooral heel veel plezier!

Meer weten over ons programma voor schooljaar 2020-2021? Kijk op onze website! sportxperienceleusden.nl/programma-2020-2021/

#sport #beweging #beweegvaardigheid #bewegingsonderwijs #bewegingsprogramma #beweegactiviteiten #lichamelijkeopvoeding #onderwijs #basisschool #gezondheid #jeugd #Leusden
...

View on Facebook

2019: SportXperience Leusden ontvangt AFAS aanmoedigingsprijs!

Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Vrijwilligerstrofee in Leusden ontving SportXperience Leusden van AFAS een aanmoedigingsprijs. In het juryrapport werd de stichting geprezen om haar sociaal en maatschappelijk initiatief.