Het bestuur van de stichting SportXperience Leusden bestaat uit vrijwilligers die zich, zonder vergoeding, enthousiast en gemotiveerd inzetten:

  • Voorzitter: Daan van Westen
  • Secretaris: Jeffrey van den Dikkenberg
  • Penningmeester: VACATURE!
  • Bestuurslid: Oscar Sijtsma

Daarnaast is er een deeltijd medewerker:

  • Beweegcoach/stagebegeleider: Mike Vrind

Zij beschikken allen over jarenlange ervaring in het werkveld sport en onderwijs en over een relevant netwerk (scholen, besturen, sportorganisaties, verenigingen, gemeente).

Bij de verdere ontwikkeling van de SportXperience Leusden zijn vrijwilligers van sportverenigingen, vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding en/of buurtsportcoaches uit Leusden betrokken. SportXperience Leusden wil met haar activiteiten onder meer een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het Leusdense Sport- en Beweegakkoord dat in april 2020 is gesloten en inmiddels is verlengd t/m 2026.

Wil je hier meer over weten?

Lees meer op Alles over Sport: Het stimuleren van sport en beweging vóór het 12e jaar is een investering voor het leven!

SportXperience Leusden hecht veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. Wij vertellen u graag hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke gegevens wij verwerken en welke invloed u daar op kunt uitoefenen.

SportXperience Leusden houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.