SportXperience Leusden wil de beweegvaardigheid en daarmee gezondheid van kinderen en vitaliteit van volwassenen in de gemeente Leusden bevorderen door hen zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met een breed scala aan sport en beweegactiviteiten.

SportXperience Leusden brengt partijen samen door diverse binnen/buitensport en beweegactiviteiten te organiseren en uit te voeren of te coördineren/begeleiden in samenwerking met scholen, sportverenigingen en sportopleidingen.

Waarom is dit nodig?

Sport en beweging bevorderen de motorische, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de beweegvaardigheid van de schooljeugd steeds verder afneemt. Kinderen bewegen te weinig en nemen steeds minder deel aan sport- en beweegactiviteiten. Dit heeft een negatief effect op hun (latere) gezondheid. Sport en bewegen heeft een positieve invloed en uitwerking op de leerprestaties en gezondheid van het kind en bevordert de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Ook is bewezen dat kinderen op latere leeftijd een actievere leefstijl ontwikkelen als zij al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om veel en vooral plezierig te bewegen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat kinderen betere bewegers worden als zij meerdere sporten beoefenen.

Wereldwijd bewegen mensen steeds minder, jong en oud. De groeiende inactiviteit bij alle leeftijden (o.a. toenemende beschikbaarheid van auto, elektrische vervoersmiddelen en sociale media) is alarmerend. Overgewicht komt steeds vaker voor en leidt eveneens tot minder bewegen. Bewegen is goed voor de hersenen en verbeterd de fitheid. Je kunt bijvoorbeeld beter dingen plannen, neemt meer initiatief en hebt meer grip op gedachten, emoties en gedrag. Ook voor de oudere doelgroepen is (meer) bewegen belangrijk. Het houdt je jong en vitaal.