Uw steun wordt enorm op prijs gesteld!

Voor de organisatie van haar activiteiten is SportXperience Leusden afhankelijk van de steun van sponsoren en donateurs. Wilt u SportXperience Leusden steunen met een donatie of op een andere wijze een bijdrage leveren aan onze activiteiten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Dankzij de steun van sponsoren en donateurs kunnen wij zoveel mogelijk kinderen laten kennismaken met sport en beweging.

Uw financiële bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en wordt zinvol besteed!
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL64 RABO 0343 0994 46 t.n.v. stichting SportXperience Leusden.

Bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

 

Sponsoring

SportXperience Leusden nodigt bedrijven en andere organisaties van harte uit om door middel van sponsoring bij te dragen aan het stimuleren van sport en bewegen en het creëren van een gezonde leefstijl bij kinderen in de gemeente Leusden! Sponsoring kan interessant zijn in het kader van maatschappelijk ondernemen en om uw naamsbekendheid in de regio te vergroten.

Uw steun is voor SportXperience Leusden van groot belang en hier stellen wij dan ook graag iets tegenover:

  • Uw (bedrijfs)naam wordt op deze website vermeld, indien gewenst inclusief logo en inclusief een url naar uw (bedrijfs)website.
  • Uw (bedrijfs)naam wordt minimaal 1x en maximaal 3x vermeld in de digitale nieuwsbrief en/of de social media van SportXperience Leusden.
  • In uw eigen publicaties en op uw eigen website mag u vanzelfsprekend melding maken van het feit dat u SportXperience Leusden sponsort en kunt u verwijzen naar deze website. Voor artikelen kan SportXperience Leusden input en bijv. beeldmateriaal beschikbaar stellen.

 

SportXperience Leusden wordt gesponsord door: