Privacyverklaring

SportXperience Leusden hecht veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. Wij vertellen u graag hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke gegevens wij verwerken en welke invloed u daar op kunt uitoefenen.

SportXperience Leusden houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

DOWNLOAD PRIVACYVERKLARING

SportXperience Leusden privacyverklaring versie 1 – 20008020