Periodieke giften zijn direct volledig fiscaal aftrekbaar

SportXperience Leusden maakt sport en beweging mogelijk voor elk kind in Leusden, binnen- en buitenschools. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun in de vorm van giften en sponsoring. Om onze ambities te realiseren heeft SportXperience Leusden uw hulp nodig. Elke bijdrage – groot en klein – maakt een verschil en beïnvloedt rechtstreeks de mogelijkheden om sport- en bewegingsprogramma’s te blijven maken. De stichting SportXperience Leusden is een non-profit organisatie en heeft een ANBI-status.

Met een periodieke schenking wordt uw gift direct volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terugkrijgen.

U kunt uw gift aan SportXperience Leusden volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. Uw gift wordt direct voor 100% aftrekbaar van de belasting, ongeacht de hoogte van de gift of uw inkomen. Maximaal belastingvoordeel dus, zonder aftrekbeperkingen.

Voordelen van een periodieke schenking:

  • U mag uw bijdrage jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.
  • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om Uw steun te verhogen.
  • Het laten vastleggen van uw periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar: SportXperience Leusden, t.a.v. penningmeester, antwoordnummer ??, postcode?? Leusden.

SportXperience Leusden vult de gegevens aan en stuurt vervolgens het originele formulier naar u terug voor uw administratie.

Belangrijk bij de belastingaangifte:

Het RSIN/fiscaal nummer van SportXperience Leusden is 860039808.
Een transactienummer is alleen van toepassing op Overeenkomsten Periodieke gift. Het transactienummer daarvan staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift waarvan u het origineel van ons retour hebt ontvangen (boven het RSIN nummer).

Bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

Download hier het formulier voor de periodieke schenking