Over SportXperience Leusden

De stichting SportXperience Leusden is in mei 2019 opgericht door Daan van Westen. Daan is (gepensioneerd) vakdocent LO. Hij is directeur van diverse (grote) sportaccommodaties, consultant Sport & (Bewegings)Onderwijs en voorzitter van diverse sportverenigingen geweest.

De aanleiding om met dit initiatief te starten was de oproep/wens in 2018 van de Nederlandse overheid, de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving om meer aandacht te geven aan (uitbreiding van) het bewegingsonderwijs op basisscholen. Daarbij werd ook opgeroepen om, bij onvoldoende beschikbaarheid van vakleerkrachten, samenwerking te zoeken met particuliere initiatieven en om oud-(top)sporters en lokale sportverenigingen in te zetten bij het verzorgen van extra sport- en beweegactiviteiten.

In 2018 voerde Daan van Westen een pilot ‘GymXperience’ genaamd uit met gymnastiekvereniging Impala in Leusden en twee basisscholen. Het doel hiervan was onder meer om de gymnastieksport in diverse verschijningsvormen bij basisschoolkinderen te promoten. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat hiermee in een behoefte werd voorzien. De GymXperience leidde tot de oprichting van SportXperience Leusden, waarmee een persoonlijke wens van Daan werd waargemaakt, namelijk om kinderen een breed en attractief kennismakingsprogramma voor verschillende sporten te bieden en ook andere sportverenigingen in staat te stellen hun sport te promoten. De diensten werden door de jaren uitgebreid met nieuwe projecten gericht op vitaliteit en bedrijven.

De stichting SportXperience Leusden bestaat uit vrijwilligers die zich, zonder salaris, enthousiast en gemotiveerd inzetten.

Daan van Westen
Oscar Sijtsma
Vacature Penningmeester

Daan van Westen

bestuurslid
voorzitter
en begeleider stagiaires 

Oscar Sijtsma

bestuurslid
secretaris
en begeleiders stagiaires

Vacature Penningmeester

bestuurslid
penningmeester
Belangstelling?
Mail Oscar voor meer info

Daan beschikt over jarenlange ervaring in het werkveld sport en onderwijs en over een relevant netwerk (scholen/besturen, sportorganisaties, verenigingen, gemeente).
Oscar is ervaren bedrijfskundige (MBA), docent aan HBO en MBO onderwijs, sinds zijn jeugd actief sporter en sinds jaren Lifestyle coach en personal trainer
Graag willen we het bestuur aanvullen met een penningmeester die het sporten en gezond leven een warm hart toedraagt.
Belangstelling neem contact op met Oscar [email protected]

Bij de ontwikkeling van de SportXperience Leusden zijn vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding en/of buurtsportcoaches uit Leusden betrokken.

SportXperience Leusden wil met haar activiteiten onder meer een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het Leusdense Sport- en Beweegakkoord dat in april 2020 is gesloten, in het bijzonder aan het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.

Daan beschikt over jarenlange ervaring in het werkveld sport en onderwijs en over een relevant netwerk (scholen/besturen, sportorganisaties, verenigingen, gemeente). Oscar is ervaren bedrijfskundige (MBA), docent aan HBO en MBO onderwijs en sinds jaren Lifestyle coach en personal trainer
Graag willen we het bestuur aanvullen met een penningmeester die het sporten en gezond leven een warm hart toedraagt. 
Belangstelling neem contact op met Oscar [email protected]  

Bij de ontwikkeling van de SportXperience Leusden zijn vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding en/of buurtsportcoaches uit Leusden betrokken.

SportXperience Leusden wil met haar activiteiten onder meer een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het Leusdense Sport- en Beweegakkoord dat in april 2020 is gesloten, in het bijzonder aan het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.

De Stichting SportXperience biedt een scala aan sportactiviteiten aan bij scholen en bedrijven in Leusden.

Hiervoor zijn de beweegcoaches de leidende en verantwoordelijke krachten. Mike en Jeffrey zijn de trekkers van veel activiteiten waarbij zeer regelmatig stagiaires worden ingezet. 
heeft u belangstelling voor activiteiten of vragen. Stuur ons gerust een mailtje. 

 

Jeffrey van den Dikkenberg
Mike Vrind

Jeffrey van den Dikkenberg

Beweegcoach

Mike Vrind

Beweegcoach