GreenXperience: beweegactiviteiten in de natuur

In 2023 organiseert SportXperience 10 speel- en beweegactiviteiten in de Struintuin of andere groene plekken binnen de gemeente Leusden waarbij de natuur en bewegen centraal staan, onder de noemer GreenXperience.
De activiteiten vinden na school plaats en kinderen kunnen zich kosteloos aanmelden.
Deze boeiende en actieve activiteiten worden begeleid door studenten van Sportacademie Amersfoort en beweegcoaches van SportXperience. 

SportXperience  Leusden stimuleert kinderen om meer te bewegen en buiten te spelen door middel van het organiseren van activiteiten tijdens en na school. In 2022 is door middel van Groen doet Goed de SportXbike gekocht waarmee de studenten van Sportacademie Amersfoort de wijken in zijn getrokken om na schooltijd activiteiten aan te bieden.

Wil je meer weten over ‘Groen doet goed’ in Leusden? 

Bekijk de website: https://www.ivn.nl/groen-doet-goed/leusden

Kijk ook regelmatig op onze Facebook pagina facebook/SportXperienceLeusden

GreenXperience - blote_voeten_lopen

Samenwerkingspartners

Voor het initiatief GreenXperience werken SportXperience Leusen en de De Groene Belevenis samen met de volgende organisaties: ● Gemeenteraad Leusden, ● Voila schoolbestuur, ● Home start,
Gezinsparaplu, ● Homies, ● Voorlees Express, ● Leger des Heils, ● Lariks, ● Kiwanis,
Kinderopvang SKA, ● Kinderopvang De Wiebelwagen, ● Kinderopvang Humankind, ● LeusdenFit,
Basisschool de Rossenberg en ● basisschool het Startblok, ● bibliotheek Leusden 
    en vele lokale bedrijven en organisaties.

Samenwerking