SportXperience Leusden heeft een ANBI-status

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. SportXperience Leusden heeft een ANBI-status omdat zij actief is op ….. gebied.
Donateurs van SportXperience Leusden hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenatrek geldt door de ANBI-status.

 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: stichting SportXperience Leusden
 • Populaire naam: SportXperience Leusden
 • RSIN/fiscaal nummer860039808
 • Bezoek- en postadres: p/a Diakenhove 15, 3834 XR Leusden
 • Doelstelling: zie Over SportXperience Leusden > Ambitie
 • Beleidsplannenbeleidsplan 20..-20..
 • Bestuurssamenstelling: zie Over SportXperience Leusden
 • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Verslagenzie jaarverslagen
 • Financiële verantwoordinginhoudelijk en financieel jaarverslag 20..