Ambitie

Leusdenaren fit en gezond. Te beginnen bij de jeugd!

SportXperience Leusden wil mensen de mogelijkheid bieden om gezonde en actief te leven.
Met onze programma’s richten we ons op:

  • scholieren
  • medewerkers in bedrijven 
  • senioren 
  • leerkrachten

Meer informatie vindt u onder  de menukeuze Mogelijkheden

SportXperience Leusden wil de beweegvaardigheid en daarmee gezondheid van kinderen in de gemeente Leusden bevorderen door hen zoveel en zo jong mogelijk in aanraking te laten komen met sport en beweegactiviteiten. SportXperience Leusden wil de Leusdense jeugd motiveren om een sport te kiezen en stimuleren om lid te worden van een sportvereniging.

Om kinderen meer en eerder in aanraking te laten komen met diverse sporten is een integrale en collectieve aanpak nodig waar onderwijsinstellingen, sportverenigingen, sportopleidingen én ouders/verzorgers samen de schouders onder zetten. SportXperience Leusden brengt deze partijen samen door diverse binnen- en buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten te organiseren, te coördineren en te begeleiden in samenwerking met sportverenigingen en sportopleidingen.

Waarom is dit nodig?

Sport en beweging bevorderen de motorische, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Maar uit onderzoek blijkt dat de beweegvaardigheid van de schooljeugd steeds verder afneemt. Kinderen bewegen te weinig en nemen steeds minder deel aan sport- en beweegactiviteiten. Dit heeft een negatief effect op hun (latere) gezondheid. De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het basisonderwijs meer te laten bewegen.

Sport en bewegen heeft een positieve invloed en uitwerking op de leerprestaties en gezondheid van het kind en bevordert de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Ook is bewezen dat kinderen op latere leeftijd een actievere leefstijl ontwikkelen als zij al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om veel en vooral plezierig te bewegen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat kinderen betere bewegers worden als zij meerdere sporten beoefenen.

Wil je hier meer over weten?

Lees meer op Alles over Sport: Het stimuleren van sport en beweging vóór het 12e jaar is een investering voor het leven!