Sportieve mogelijkheden voor basisschool kinderen en leerkrachten

SportXperience Leusden combineert het bewegingsonderwijs van de basisschool met het opdoen van beweegervaringen door leerlingen kennis te laten maken met diverse sporten. Een combinatie die vanzelfsprekend lijkt maar organisatorisch vaak lastig te realiseren is voor individuele basisscholen en sportverenigingen.

SportXperience Leusden neemt de planning en inhoud van de lessen voor haar rekening, evenals de inhoudelijke begeleiding tijdens de lessen. Zo kan op alle scholen een gelijkwaardig en afgewogen sport- en beweegprogramma aangeboden worden. Ten behoeve hiervan heeft SportXperience Leusden een eigen Sport & Beweegplan opgesteld dat jaarlijks wordt geüpdatet. Indien gewenst kan dit door basisscholen worden aangevraagd.

Hoe komt een programma tot stand?

SportXperience Leusden neemt jaarlijks in februari/april het initiatief tot een inventarisatie. Er wordt in kaart gebracht welke schoolsporttoernooien voor het komend schooljaar zijn ingepland en bij basisscholen en sportverenigingen in de gemeente Leusden wordt de interesse gepeild om deel te nemen aan een nieuw programma dat hierop aansluit.

De basisscholen wordt bijvoorbeeld gevraagd:

  • in welke leeftijdscategorieën / op welke groepen zij ondersteuning kunnen gebruiken;
  • welke dagen en tijdstippen de lessen van SportXperience Leusden bij voorkeur zouden kunnen plaatsvinden;
  • met welke randvoorwaarden of beperkingen rekening gehouden moet worden (denk aan locaties).

De sportverenigingen wordt bijvoorbeeld gevraagd:

  • of zij bereid en in de gelegenheid zijn een clinic te organiseren op de voorgestelde data en tijdstippen;
  • of zij bij de begeleiding daarvan ondersteuning nodig hebben van de studenten van sportopleidingen;
  • met welke randvoorwaarden of beperkingen rekening gehouden moet worden (denk aan beschikbaarheid van vrijwilligers, trainers en locaties).

In mei wordt met het resultaat van deze inventarisatie een voorlopig programma opgezet. Ook wordt in kaart gebracht wanneer en hoeveel studenten van sportopleidingen nodig zijn voor de begeleiding. In overleg met de sportopleidingen wordt in mei/juni de haalbaarheid van deze inzet vastgesteld.

De haalbaarheid van het beoogde jaarprogramma wordt vóór aanvang van de zomervakantie vastgesteld. Tijdens een schooljaar kunnen nog kleine wijzigingen op het jaarprogramma worden aangebracht. Alle betrokken scholen, schoolopleidingen en sportverenigingen worden in de periode juni-augustus geïnformeerd over het nieuwe jaarprogramma, dat medio september van start gaat.

SportXperience heeft de afgelopen jaren sportactiviteiten en diensten geleverd aan de onderstaande scholen:

Aan de deelnemende basisscholen wordt een bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • het al dan niet inzetten van een vakleerkracht of sportbegeleider door SportXperience Leusden;
  • het aantal (combinatie)groepen waarvoor lessen wordt verzorgd;
  • het totale aantal lessen/clinics waar gebruik van wordt gemaakt binnen een schooljaar;
  • het volume van de opdracht die in 1x wordt overeengekomen tussen SportXperience Leusden en de basisschool.

We bespreken graag met jou, of jouw school, wat we kunnen doen tegen welke bijdrage.
Neem gerust contact met ons op!